Tiễn Anh

           

Cố gắng b́nh tâm lệ vẫn trào

Anh ḱa , chẳng nói một lời sao

Người đi thanh thản hồn siêu thóat

Kẻ ở sầu vương luống nghẹn ngào

o ảnh công thành như bọt biển

Phù du kiếp sống tựa chiêm bao

Sinh ly tử biệt đời như thế

Biết thế, mà sao lệ cứ trào
    

( thơ Hải Đà Vương Ngọc Long )